Pengelola JDIH


Nip: -
Nama: SONTI BAKARA, SH
TTL: GUNUNG GAJAH, 03-04-1970
Pangkat/Golongan: -
Jabatan: Ketua DPRD
Kedudukan: Pengarah
Pendidikan Terakhir: S1

Nip: -
Nama: JUHAILI, S.IP
TTL: CURUP, 05-07-1975
Pangkat/Golongan: -
Jabatan: Wakil Ketua DPRD
Kedudukan: Pengarah
Pendidikan Terakhir: S1

Nip: -
Nama: HERLIYANTO. H, S.IP
TTL: TANJUNG AGUNG PALIK, 07-07-1974
Pangkat/Golongan: -
Jabatan: Wakil Ketua DPRD
Kedudukan: Pengarah
Pendidikan Terakhir: S1

Nip: 19661117 199303 2 005
Nama: Ir. SITI QORIAH ROSYDIANA
TTL: bengkulu, 17-11-1966
Pangkat/Golongan: PEMBINA UTAMA MUDA / IVc
Jabatan: Sekretaris DPRD
Kedudukan: Penanggung Jawab
Pendidikan Terakhir: S1

Nip: 198110202010011014
Nama: RAHMAT SUTESNO, SH
TTL: BENGKULU, 20-10-1981
Pangkat/Golongan: PENATA/III/c
Jabatan: KETUA TIM TEKNIS
Kedudukan: -
Pendidikan Terakhir: S-1